Välkommen

  • Skeglinge gamla kyrkoplats med klockstapel

Välkommen till Mellanskånes Släkt- och Hembygdsforskarförening!

Vi är en ideell förening som bildades den 3 december 1985. Vi vänder oss framförallt till släktforskare, hembygdsforskare eller personer som är allmänt intresserade av sådan forskning.

Vårt huvudsakliga forskningsområde är Mellanskåne. Omfattar framförallt de tidigare häraderna Frosta och Färs men även delar av Albo, Gärds, Onsjö och V Göinge. Socknarna i vår intressesfär är Andrarum, Björka, Borlunda, Bosjökloster, Brandstad, Fränninge, Fulltofta, Gudmuntorp, Gårdstånga, Hallaröd, Hammarlunda, Harlösa, Holmby, Huaröd, Hurva, Häglinge, Högseröd, Hörby, Hörröd, Höör, Ilstorp, Linderöd, Lyby, Långaröd, Lövestad, Munkarp, N Rörum, Ramsåsa, Röddinge, Skarhult, Skeglinge, S Rörum, S Åsum, Svensköp, Sövde, Tjörnarp, Tolånga, Vanstad, Vollsjö, Vomb, Västerstad, V Vram, Äsphult, Äspinge, Östraby, Ö Kärrstorp, Ö Sallerup, Ö Strö, Ö Sönnarslöv och Öved.

Vi håller både nybörjar- och fortsättningskurser för släktforskare i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan.

Vi har regelbundna medlemsmöten och ordnar utflykter och föredrag.

Vårt medlemsblad Mellanskåningen utkommer med två nummer per år och innehåller till stor del våra medlemmars forskningsresultat som berör Mellanskåne.