Övriga aktiviteter
Medlemsmöten har vi oftast i Bykupan, Osbyholm.

Tidningen
 Mellanskåningen utkommer två gånger per år.
 
Kurser
Vår ordförande, Göran Nilsson, har kurser i släktforskning i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Det är både nybörjarkurser och fortsättningskurser.

Deltagarna i nybörjarkurserna erhåller ett års gratis medlemskap i föreningen.
Kurser 
                              


Föreningsmedlemmar lyssnar på den intressanta guidningen om järnåldersstaden Uppåkra.  
Foto Göran Nilsson.


Markering av platsen för Kulthuset på det stora forna stadsområdet i Uppåkra.
Foto Göran Nilsson.


Rekonstruktion i skala 1:2 av Kulthuset, Uppåkra. Foto Göran Nilsson.


Kopia av funnen rikt ornamenterad bägare. Järnåldersstaden Uppåkra. Foto Göran Nilsson.


Hallbergs Stenar. Foto Pierre Ledendal.


 Övedskloster. Foto Christer Nilsson.