Styrelsen
 

 Ordförande Göran Nilsson
Hee 2, He 3019, 242 92 HÖRBY
0415-101 33 brittmari.lindbergh@telia.com

Vice ordförande Christer Svensson 
Fulltofta 4175, 242 94 HÖRBY
0415-132 73 L_8@telia.com

Sekreterare Yvonne Åkesson
Råset 6104, 242 95 HÖRBY
0415-33 00 33 070-518 59 53 yvonne@akesson.pp.se

Kassör Britt-Marie Bengtsson 
070-8125007  b.m.bengtsson@live.se 

Ledamot Christine Larsson
Vallmovägen 1, 241 64 HARLÖSA
070-74 612 93 christinelarsson33@gmail.se

Suppleant 1 Christer Nilsson 
Östraby 9170, 242 97 Hörby 
0415-40295 cn.ostraby@telia.com 

Suppleant 2 Irma Ledendal
Tågarp 6871, 242 92 HÖRBY
070-798 41 37 irma@ledendal.se

Föreningens adress:
Mellanskånes Släkt- och Hembygdsforskarförening 
c/o Göran Nilsson
Hee 2, He 3019, 242 92 HÖRBYResterna av kyrkoherde Jöns Henrikssons (död 1689) sarkofag på yttermuren av Östra Sallerups kyrka. Foto Göran Nilsson.